Εξαδάκτυλος τα παιδιά είν' εντάξει / έχουν κακούς σκοπούςAlthough he was needed at home, Spyridon was not denied the formal education he deserved. His parents, not wanting to see his great talent and love for Christ restricted, sought counsel from their priest, who in turn arranged for the boy’s education and religious training.

“I asked him: And who are you, my Lord, who are saying these things, and magnifying us Monks? He replied: ‘I am Constantine the Great, and I descended from the heavens, that I might reveal to you the glory which Monks receive in the heavens, and the closeness and boldness which they have towards Christ. And I magnify you, O Paisios, for you guide them in this holy path of asceticism. I therefore blame and condemn myself, for not being granted this greatest rank of the Monastics, and I cannot bear the loss which I experienced.’


Εξαδάκτυλος Τα Παιδιά Είν' Εντάξει / Έχουν Κακούς ΣκοπούςΕξαδάκτυλος Τα Παιδιά Είν' Εντάξει / Έχουν Κακούς ΣκοπούςΕξαδάκτυλος Τα Παιδιά Είν' Εντάξει / Έχουν Κακούς ΣκοπούςΕξαδάκτυλος Τα Παιδιά Είν' Εντάξει / Έχουν Κακούς Σκοπούς

ucdqn.corpuschristiparish.us